Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1173
Název záměru: Naučné a poznávací aktivity - Trója
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaTroja
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2016 10:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: United Architect Studio, s.r.o.
IČ oznamovatele: 25734695
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2016
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: OV1173_oznameni.pdf (33657 kB) - 09.05.2016 11:15:34
Informace o oznámení: OV1173_infOznam.zip (521 kB) - 11.05.2016 15:11:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1173_zjistovaci.zip (11555 kB) - 13.07.2016 10:58:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1173_infZjistovaci.pdf (211 kB) - 13.07.2016 10:58:30
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: