Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1176
Název záměru: Průmyslový areál Kladno
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV1176_duvodyUkonceni.pdf (267 kB) - 11.07.2016 10:08:30
Zařazení: II/4.3;II/7.1;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoDubí u Kladna
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2016 10:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Trigema Projekt Lambda s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 02966476
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 08.06.2016
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: OV1176_oznameni.zip (21597 kB) - 16.05.2016 10:42:52
Informace o oznámení: OV1176_infOznam.pdf (322 kB) - 16.05.2016 10:42:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMagistrát města Kladna
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: