Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1191
Název záměru: NPACZ-1
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1;II/7.3;II/7.5;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínOvčáryOvčáry u Kolína
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 06.02.2017 14:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TAKENAKA EUROPE GmbH - organizační složka, Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 64355535
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2016
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OV1191_oznameni.pdf (26981 kB) - 16.11.2016 17:25:59
Informace o oznámení: OV1191_infOznam.pdf (323 kB) - 16.11.2016 17:25:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2017
Datum nabytí právní moci: 01.03.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV1191_zjistovaci.pdf (443 kB) - 06.02.2017 14:46:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1191_infZjistovaci.pdf (267 kB) - 06.02.2017 14:46:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaKrajský úřad Středočeského kraje
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: