Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1212
Název záměru: Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/30
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramMilínMilín
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Oznamovatel: Primagra, a.s.
IČO oznamovatele: 45148155
Datum a čas posledních úprav: 17.07.2018 14:38
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2018
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: OV1212_oznameni.zip (7346 kB) - 11.04.2018 09:22:55
Informace o oznámení: OV1212_infOznam.pdf (182 kB) - 11.04.2018 14:30:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 18.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV1212_zjistovaci.zip (1586 kB) - 17.07.2018 14:38:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1212_infZjistovaci.pdf (137 kB) - 17.07.2018 14:38:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: