Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1221
Název záměru: Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkDvoryDvory u Nymburka
Středočeský krajNymburkKamenné ZbožíKamenné Zboží
Středočeský krajNymburkKostomlaty nad LabemKostomlaty nad Labem
Středočeský krajNymburkKostomlaty nad LabemLány u Kostomlat nad Labem
Středočeský krajNymburkKostomlátkyKostomlátky
Středočeský krajNymburkLysá nad LabemLysá nad Labem
Středočeský krajNymburkNymburkNymburk
Středočeský krajNymburkOstráOstrá
Středočeský krajNymburkStratovStratov
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2020 13:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 18.02.2019
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: OV1221_oznameni.zip (171785 kB) - 16.01.2019 13:36:50
Informace o oznámení: OV1221_infOznam.pdf (121 kB) - 16.01.2019 13:36:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV1221_zjistovaci.zip (804 kB) - 13.03.2019 14:55:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1221_infZjistovaci.pdf (112 kB) - 13.03.2019 14:55:45
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaDrážní úřad - pracoviště Praha
StředočeskýNymburkMěstský úřad Lysá nad Labem
StředočeskýNymburkMěstský úřad Nymburk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 25.09.2019
Text dokumentace: OV1221_dokumentace.zip (263767 kB) - 16.08.2019 11:12:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1221_infDokumentace.pdf (117 kB) - 16.08.2019 11:54:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1221_posudek.7z (21971 kB) - 16.04.2020 13:47:25
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1221_inf1VP.doc (58 kB) - 06.11.2019 13:56:02
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1221_zapis1VP.pdf (187 kB) - 16.04.2020 13:48:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1221_zaveryStan.pdf (327 kB) - 16.04.2020 13:57:57
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: