Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1228
Název záměru: Zpracování opadních plastů Zbraslavice - Jiří Procházka
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraZbraslaviceZbraslavice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2019 09:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jiří Procházka
IČ oznamovatele: 62952048
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 06.09.2019
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1228_oznameni.pdf (8128 kB) - 29.07.2019 14:40:38
Informace o oznámení: OV1228_infOznam.pdf (114 kB) - 29.07.2019 16:57:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 23.10.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV1228_zjistovaci.zip (2127 kB) - 23.09.2019 09:46:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1228_infZjistovaci.pdf (96 kB) - 23.09.2019 09:46:38
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: