Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2038
Název záměru: Výroba polystyrenu Radouňka - RAPOL, 2. etapa
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecJindřichův HradecRadouňka
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 19.08.2010 12:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RBB Invest, a.s., Nová Kolonie 1448/6, 155 00 Praha
IČ oznamovatele: 26044919
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hammer Václav Ing.
Text oznámení záměru: OV2038_oznameni.pdf (1008 kB) - 09.03.2010 13:53:14
Informace o oznámení: OV2038_infOznam.pdf (104 kB) - 09.03.2010 13:53:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2010
Závěry zjišťovacího řízení: OV2038_zjistovaci.PDF (268 kB) - 20.05.2010 11:57:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Jindřichův Hradec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: