Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2062
Název záměru: CTPark Planá nad Lužnicí PL1 – výrobní hala
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborPlaná nad LužnicíPlaná nad Lužnicí
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2016 13:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Property XI, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 28130952
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2016
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: OV2062_oznameni.zip (16991 kB) - 24.06.2016 08:31:41
Informace o oznámení: OV2062_infOznam.pdf (211 kB) - 24.06.2016 08:31:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2016
Datum nabytí právní moci: 13.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV2062_zjistovaci.pdf (263 kB) - 10.08.2016 13:27:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: