Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2064
Název záměru: Výrobna plastového granulátu Drahnětice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborJistebniceDrahnětice
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: Fri Jun 16 13:27:35 CEST 2017
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DUOPET s.r.o., K nové škole 1296, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ oznamovatele: 24234907
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Tue May 02 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Mon May 22 00:00:00 CEST 2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: OV2064_oznameni.zip (18694 kB) - 27.04.2017 08:54:24
Informace o oznámení: OV2064_infOznam.pdf (213 kB) - 27.04.2017 08:54:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV2064_zjistovaci.pdf (954 kB) - 16.06.2017 13:27:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: