Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2075
Název záměru: Konec uhlí v Plané nad Lužnicí - změna stavby na technologii spalování biomasy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV2075_duvodyUkonceni.pdf (200 kB) - 19.07.2021 14:06:02
Zařazení: II/4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborPlaná nad LužnicíPlaná nad Lužnicí
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2021 14:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: C-Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí
IČ oznamovatele: 25106481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 04.07.2021
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV2075_oznameni.zip (65169 kB) - 02.06.2021 10:52:53
Informace o oznámení: OV2075_infOznam.pdf (204 kB) - 02.06.2021 13:45:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: