Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3011
Název záměru: Zařízení na úpravu odpadů - zpětný odběr a recyklace elektroniky, materiálové využití získaných surovin
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyStrašiceStrašice
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2006 10:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELRON CZ s.r.o., Plzeň 1
IČO oznamovatele: 26387841
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV3011_oznameni.zip (7200 kB) - 10.10.2005 10:40:26
Informace o oznámení: OV3011_infOznam.doc (41 kB) - 07.10.2005 11:23:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV3011_zjistovaci.doc (33 kB) - 01.12.2005 09:58:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV3011_dokumentace.zip (14681 kB) - 16.01.2006 14:37:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV3011_infDokumentace.doc (41 kB) - 16.01.2006 12:53:09
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV3011_posudek.doc (1356 kB) - 09.05.2006 13:40:54
Informace o posudku: OV3011_infPosudek.doc (40 kB) - 09.05.2006 13:40:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV3011_inf1VP.doc (41 kB) - 01.06.2006 13:48:33
Zápis z 1. veřejného projednání: OV3011_zapis1VP.doc (39 kB) - 27.06.2006 09:03:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV3011_zaveryStan.doc (98 kB) - 21.07.2006 09:08:27
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýRokycanyMěstský úřad Rokycany
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: