Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3016
Název záměru: Obnova skladovacích kapacit PH - sklad PH Třemošná
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Veřejné projednání
Zařazení: II/7.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severTřemošnáTřemošná
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 26.04.2012 11:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEPRO, a.s.
IČO oznamovatele: 60193531
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Václavík Jaroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV3016_oznameni.doc (4524 kB) - 18.04.2007 09:48:00
Informace o oznámení: OV3016_infOznam.doc (39 kB) - 18.04.2007 09:55:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV3016_zjistovaci.doc (34 kB) - 25.05.2007 07:52:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Václavík Jaroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV3016_dokumentace.zip (71258 kB) - 20.07.2009 12:56:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV3016_infDokumentace.doc (35 kB) - 20.07.2009 11:04:42
Vrácení dokumentace: OV3016_vraceni.doc (38 kB) - 17.03.2008 12:34:38
OV3016_vraceni.doc (51 kB) - 26.04.2012 10:42:26
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV3016_posudek.zip (20980 kB) - 13.01.2010 16:38:46
Informace o posudku: OV3016_infPosudek.doc (40 kB) - 14.12.2009 12:20:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV3016_inf1VP.doc (36 kB) - 25.01.2010 15:36:37
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: