Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3024
Název záměru: Recyklace plastových obalových materiálů na bázi polystyrenu apolyethylenu
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OV3024_duvodyUkonceni.doc (36 kB) - 24.07.2008 08:05:41
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoChrástChrást u Plzně
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2008 09:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GZR plast, s.r.o., Chrást
IČO oznamovatele: 26414180
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Text oznámení záměru: OV3024_oznameni.pdf (1783 kB) - 20.06.2008 11:51:18
Informace o oznámení: OV3024_infOznam.doc (37 kB) - 20.06.2008 12:01:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: