Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3048
Název záměru: MEA - výroba stavebních dílců z polymerbetonu
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňSkvrňany
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2013 12:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MEA MEISINGER s.r.o., Domažlická 1059/180, 318 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 00871281
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2013
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV3048_oznameni.pdf (5449 kB) - 25.10.2013 12:40:57
Informace o oznámení: OV3048_infOznam.docx (18 kB) - 25.10.2013 12:40:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV3048_zjistovaci.zip (3950 kB) - 28.11.2013 12:15:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV3048_infZjistovaci.pdf (151 kB) - 28.11.2013 12:15:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: