Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3049
Název záměru: Komplexní centrum nakládání s odpady Vysoká
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihDobřanyDobřany
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2015 11:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 42194920
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2013
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: OV3049_oznameni.zip (10278 kB) - 11.11.2013 13:43:45
Informace o oznámení: OV3049_infOznam.docx (18 kB) - 11.11.2013 13:45:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV3049_zjistovaci.zip (2531 kB) - 08.01.2014 09:54:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV3049_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 08.01.2014 09:54:10
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2014
Text dokumentace: OV3049_dokumentace.pdf (1752 kB) - 01.09.2014 08:50:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: 13 příloh
OV3049_prilohaDokumentaceDOC_1.7z (22349 kB) - 01.09.2014 08:50:04
Informace o dokumentaci: OV3049_infDokumentace.doc (40 kB) - 01.09.2014 08:50:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2015
Text posudku: OV3049_posudek.zip (3323 kB) - 15.12.2014 13:50:36
Informace o posudku: OV3049_infPosudek.doc (41 kB) - 15.12.2014 13:50:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV3049_zaveryStan.doc (122 kB) - 31.03.2015 11:02:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: