Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3058
Název záměru: Vybudování zázemí pro obsluhu radarů v lokalitě České Budějovice, Polička a Kříženec - lokalita C: Kříženec
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovPlanáKřínov
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 25.08.2015 10:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha
IČ oznamovatele: 60162694
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.07.2015
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: OV3058_oznameni.zip (3644 kB) - 01.07.2015 14:19:32
Informace o oznámení: OV3058_infOznam.docx (21 kB) - 01.07.2015 14:19:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2015
Datum nabytí právní moci: 25.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV3058_zjistovaci.zip (855 kB) - 25.08.2015 10:38:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: