Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3059
Název záměru: HAPPICH CZ - změna v užívání haly A2, A3 na p.p.č. 1755/82 Nýřany
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severNýřanyNýřany
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 11.03.2016 10:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HAPPICH CZ s.r.o., U Mexika 1346, 330 23 Nýřany
IČO oznamovatele: 26361647
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.02.2016
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV3059_oznameni.pdf (8273 kB) - 19.01.2016 09:25:01
Informace o oznámení: OV3059_infOznam.docx (20 kB) - 19.01.2016 09:25:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2016
Datum nabytí právní moci: 15.04.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV3059_zjistovaci.docx (41 kB) - 11.03.2016 10:58:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: