Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3066
Název záměru: Výrobně skladová hala PEBAL - Dobřany
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihDobřanyDobřany
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2017 09:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PEBAL s.r.o., U Mexika 1339, 330 23 Nýřany
IČ oznamovatele: 64830942
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.07.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OV3066_oznameni.zip (13542 kB) - 30.06.2017 10:20:56
Informace o oznámení: OV3066_infOznam.pdf (31 kB) - 30.06.2017 10:15:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2017
Datum nabytí právní moci: 26.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV3066_zjistovaci.pdf (99 kB) - 24.08.2017 09:34:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: