Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3080
Název záměru: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňSkvrňany
Plzeňský krajPlzeň-severNýřanyNýřany
Plzeňský krajPlzeň-severTlučnáTlučná
Plzeňský krajPlzeň-severVejprniceVejprnice
Plzeňský krajPlzeň-severZbůchZbůch
Plzeňský krajPlzeň-severÚherceÚherce u Nýřan
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 10.01.2020 15:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2019
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., PhD.
Text oznámení záměru: OV3080_oznameni.7z (226839 kB) - 05.11.2019 14:33:22
Informace o oznámení: OV3080_infOznam.pdf (606 kB) - 05.11.2019 14:33:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV3080_zjistovaci.pdf (291 kB) - 10.01.2020 15:08:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: