Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4017
Název záměru: Nový sklad surovin ISO-POLY ve stávajícím závodu TGSSC 1, Klášterec nad Ohří
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKlášterec nad OhříVernéřov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2005 13:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KMS ARCHITECTS s.r.o., Pd radnicí 2a/1235, Praha 5
IČ oznamovatele: 00551171
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4017_oznameni.doc (1412 kB) - 06.05.2004 14:18:41
Informace o oznámení: OV4017_infOznam.doc (53 kB) - 06.05.2004 14:18:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4017_zjistovaci.doc (44 kB) - 05.08.2004 09:28:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Štýs Stanislav Ing., DrSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4017_posudek.doc (331 kB) - 27.10.2004 07:23:50
Informace o posudku: OV4017_infPosudek.doc (63 kB) - 27.10.2004 07:23:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4017_inf1VP.doc (40 kB) - 18.11.2004 14:33:22
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4017_zapis1VP.doc (81 kB) - 27.12.2004 14:06:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4017_zaveryStan.doc (289 kB) - 03.01.2005 13:42:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: