Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4033
Název záměru: Provozní areál PATOK v EPL Louny
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyLounyLouny
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2006 13:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Josef Paclt - PATOK, Hřivice 191
IČ oznamovatele: 18334059
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4033_oznameni.pdf (641 kB) - 12.05.2005 10:51:32
Informace o oznámení: OV4033_infOznam.doc (36 kB) - 02.05.2005 12:40:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4033_zjistovaci.doc (30 kB) - 01.07.2005 13:17:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horák Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4033_posudek.doc (604 kB) - 27.12.2005 13:09:49
Informace o posudku: OV4033_infPosudek.doc (37 kB) - 27.12.2005 13:09:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4033_inf1VP.doc (32 kB) - 27.01.2006 08:53:30
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4033_zapis1VP.doc (45 kB) - 16.02.2006 10:00:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4033_zaveryStan.doc (169 kB) - 04.04.2006 12:21:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: