Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4044
Název záměru: Výroba FAME v areálu průmyslové chemie Lovosice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Oznamovatel: Lovochemie a.s., Terezínská 57, 410 17 Lovosice
IČO oznamovatele: 49100262
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2007 12:12
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4044_oznameni.pdf (1418 kB) - 24.07.2006 06:55:30
Informace o oznámení: OV4044_infOznam.doc (36 kB) - 24.07.2006 06:55:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4044_zjistovaci.doc (32 kB) - 30.08.2006 09:43:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4044_posudek.doc (255 kB) - 06.12.2006 09:08:17
Informace o posudku: OV4044_infPosudek.doc (38 kB) - 06.12.2006 09:08:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4044_inf1VP.doc (32 kB) - 02.01.2007 11:22:51
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4044_zapis1VP.doc (48 kB) - 17.01.2007 14:39:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV4044_zaveryStan.doc (118 kB) - 05.02.2007 12:11:35
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýLitoměřiceMěstský úřad Lovosice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: