Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4047
Název záměru: Přestavba ČOV Nehasice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyBitozevesNehasice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2008 11:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dekonta a.s., Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 25006096
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Peták Petr RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4047_oznameni.doc (338 kB) - 08.09.2006 08:42:42
Informace o oznámení: OV4047_infOznam.doc (36 kB) - 08.09.2006 08:42:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4047_zjistovaci.doc (33 kB) - 13.10.2006 07:36:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Peták Petr RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4047_dokumentace.pdf (503 kB) - 05.10.2007 14:20:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4047_infDokumentace.doc (38 kB) - 05.10.2007 14:20:51
Vrácení dokumentace: OV4047_vraceni.doc (38 kB) - 13.04.2007 06:09:42
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4047_posudek.pdf (4579 kB) - 24.01.2008 09:58:17
Informace o posudku: OV4047_infPosudek.doc (39 kB) - 24.01.2008 09:58:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4047_inf1VP.doc (32 kB) - 19.02.2008 09:51:03
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4047_zapis1VP.doc (52 kB) - 03.04.2008 11:01:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV4047_zaveryStan.doc (146 kB) - 22.04.2008 10:10:22
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýLounyMěstský úřad Postoloprty
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: