Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4064
Název záměru: Guardian - výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceKrupkaKrupka
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2009 07:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Guardian Automotive Czechia s.r.o., Týn 1049, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 27915905
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Text oznámení záměru: OV4064_oznameni.doc (2332 kB) - 14.08.2007 09:12:12
Informace o oznámení: OV4064_infOznam.doc (37 kB) - 06.08.2007 11:50:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2007
Závěry zjišťovacího řízení: OV4064_zjistovaci.doc (35 kB) - 20.09.2007 06:44:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4064_dokumentace.doc (5122 kB) - 19.12.2008 11:58:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4064_infDokumentace.doc (42 kB) - 19.12.2008 11:58:16
Vrácení dokumentace: OV4064_vraceni.doc (48 kB) - 27.05.2008 10:57:28
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Martiš Miroslav doc., RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4064_posudek.zip (162 kB) - 22.12.2008 07:17:43
Informace o posudku: OV4064_infPosudek.doc (42 kB) - 19.12.2008 12:03:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4064_inf1VP.doc (34 kB) - 15.01.2009 07:49:55
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4064_zapis1VP.doc (57 kB) - 27.01.2009 09:34:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV4064_zaveryStan.PDF (813 kB) - 26.02.2009 07:18:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: