Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4074
Název záměru: Výroba permanganátu - 4 kt/rok, Spolchemie a.s.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2009 08:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Revoluční 1930, 400 32 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 00011789
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV4074_oznameni.pdf (1780 kB) - 29.04.2008 11:33:27
Informace o oznámení: OV4074_infOznam.doc (37 kB) - 22.05.2008 12:01:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV4074_zjistovaci.doc (35 kB) - 23.07.2008 12:40:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4074_dokumentace.pdf (2516 kB) - 14.11.2008 13:57:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4074_infDokumentace.doc (39 kB) - 01.12.2008 09:45:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horák Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4074_posudek.doc (617 kB) - 11.03.2009 08:46:04
Informace o posudku: OV4074_infPosudek.doc (40 kB) - 11.03.2009 08:46:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV4074_zaveryStan.doc (165 kB) - 17.08.2009 07:13:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: