Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4112
Název záměru: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. – provoz na výrobu vápenného mléka
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2014 09:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 00011789
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4112_dokumentace.pdf (4356 kB) - 25.11.2013 13:23:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4112_infDokumentace.doc (41 kB) - 17.04.2013 13:37:02
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Petira Oldřich Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.09.2013
Text posudku: OV4112_posudek.rar (31537 kB) - 25.11.2013 13:19:24
Informace o posudku: OV4112_infPosudek.doc (42 kB) - 20.08.2013 11:39:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4112_zaveryStan.pdf (213 kB) - 06.01.2014 09:57:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: