Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4129
Název záměru: Rozšíření DP Vysočany
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovHrušovanyVysočany u Chomutova
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 02.10.2015 08:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: V.M.S. spol. s.r.o., Husova 1410, 440 01 Louny
IČ oznamovatele: 47308567
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2015
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OV4129_oznameni.pdf (2459 kB) - 30.07.2015 09:48:36
Informace o oznámení: OV4129_infOznam.doc (62 kB) - 30.07.2015 09:48:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2015
Datum nabytí právní moci: 30.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV4129_zjistovaci.pdf (203 kB) - 02.10.2015 08:02:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4129_infZjistovaci.pdf (54 kB) - 02.10.2015 08:06:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: