Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4135
Název záměru: EcoFlex - Mondi Štětí a.s.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/5.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceŠtětíŠtětí I
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Oznamovatel: Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, 411 08 Štětí
IČO oznamovatele: 26161516
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2016 09:08
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2016
Zpracovatel oznámení: Bílek Dalibor RNDr.
Text oznámení záměru: OV4135_oznameni.pdf (2037 kB) - 07.12.2015 08:17:16
Informace o oznámení: OV4135_infOznam.doc (430 kB) - 07.12.2015 08:46:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV4135_zjistovaci.doc (455 kB) - 12.01.2016 07:44:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4135_infZjistovaci.doc (428 kB) - 12.01.2016 07:44:17
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Dalibor RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2016
Text dokumentace: OV4135_dokumentace.pdf (1929 kB) - 15.04.2016 08:24:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy
OV4135_prilohaDokumentaceDOC_1.rar (20452 kB) - 15.04.2016 08:24:33
Informace o dokumentaci: OV4135_infDokumentace.doc (429 kB) - 15.04.2016 08:24:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.09.2016
Text posudku: OV4135_posudek.pdf (48456 kB) - 08.08.2016 09:20:12
Informace o posudku: OV4135_infPosudek.doc (57 kB) - 08.08.2016 09:20:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4135_inf1VP.doc (54 kB) - 01.09.2016 09:11:26
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4135_zapis1VP.zip (192 kB) - 16.09.2016 14:05:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4135_zaveryStan.pdf (669 kB) - 03.10.2016 09:08:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: