Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4154
Název záměru: Továrna komponentů z pěnové umělé hmoty HSV
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebHradiště u Chebu
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2016 07:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CH Projekt Plzeň s.r.o., Revoluční 1092/56a, 312 02 Plzeň
IČO oznamovatele: 25458931
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 08.11.2016
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV4154_oznameni.pdf (3744 kB) - 14.10.2016 09:00:46
Informace o oznámení: OV4154_infOznam.doc (58 kB) - 14.10.2016 08:38:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV4154_zjistovaci.7z (707 kB) - 16.11.2016 07:36:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4154_infZjistovaci.doc (58 kB) - 16.11.2016 07:36:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: