Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4158
Název záměru: Rozšíření výroby společnosti FUKOKU Lovosice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV4158_duvodyUkonceni.pdf (137 kB) - 29.01.2018 10:46:09
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2018 10:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Fukoku Czech s.r.o., Tovární 1162, 410 02 Lovosice
IČ oznamovatele: 02898616
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.03.2017
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OV4158_oznameni.pdf (1872 kB) - 24.02.2017 09:51:19
Informace o oznámení: OV4158_infOznam.pdf (209 kB) - 28.02.2017 07:15:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV4158_zjistovaci.7z (640 kB) - 25.04.2017 08:12:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4158_infZjistovaci.pdf (198 kB) - 25.04.2017 08:13:07
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: