Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4159
Název záměru: Stanovení DP Nezabylice a DP Nezabylice I a provádění hornické činnosti ve stanovených DP
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovNezabyliceNezabylice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 23.11.2017 11:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní Bříza
IČ oznamovatele: 27994929
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.04.2017
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: OV4159_oznameni.7z (62519 kB) - 21.03.2017 13:03:37
Informace o oznámení: OV4159_infOznam.pdf (194 kB) - 09.05.2017 11:16:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV4159_zjistovaci.7z (1248 kB) - 15.06.2017 10:29:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4159_infZjistovaci.pdf (197 kB) - 15.06.2017 10:26:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing. ml.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4159_dokumentace.7z (62519 kB) - 16.06.2017 15:02:48
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV4159_prepracovana.7z (28296 kB) - 02.10.2017 09:05:55
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bílek Dalibor RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.11.2017
Text posudku: OV4159_posudek.pdf (5276 kB) - 04.10.2017 09:36:11
Informace o posudku: OV4159_infPosudek.pdf (133 kB) - 04.10.2017 10:24:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4159_zaveryStan.pdf (179 kB) - 23.11.2017 11:09:03
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: