Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4175
Název záměru: Zefektivnění technologie úpravy suroviny - pískovna Milhostov
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebMilhostovMilhostov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 10.04.2019 14:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2018
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: OV4175_oznameni.zip (14688 kB) - 27.11.2017 11:29:47
Informace o oznámení: OV4175_infOznam.pdf (128 kB) - 05.12.2017 09:21:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2018
Datum nabytí právní moci: 02.04.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV4175_zjistovaci.zip (14447 kB) - 14.09.2018 15:13:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4175_infZjistovaci.pdf (139 kB) - 14.09.2018 07:29:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: