Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4176
Název záměru: Výrobní závod firmy Blanco v ČR
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostHavraňHavraň
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 17.04.2018 15:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BLANCO Czechia, s. r. o., Ve svahu 482/5, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ oznamovatele: 06187277
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 06.04.2018
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: OV4176_oznameni.7z (32170 kB) - 02.03.2018 14:32:45
Informace o oznámení: OV4176_infOznam.pdf (147 kB) - 02.03.2018 15:37:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV4176_zjistovaci.7z (797 kB) - 17.04.2018 15:41:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4176_infZjistovaci.pdf (129 kB) - 17.04.2018 15:41:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: