Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4198
Název záměru: Centrum zpracování odpadů, areál Vrbička - Depolymerizace
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OV4198_duvodyUkonceni.pdf (81 kB) - 28.04.2020 10:12:36
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyNepomyšlDětaň
Ústecký krajLounyVroutekVrbička
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2020 10:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GF-Czech, s.r.o., Břeclav, Na Řádku 3173/8
IČ oznamovatele: 06384765
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2020
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV4198_oznameni.zip (37030 kB) - 23.03.2020 17:35:31
Informace o oznámení: OV4198_infOznam.pdf (83 kB) - 23.03.2020 17:35:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: