Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5021
Název záměru: SPL-zařízení k odstraňování odpadů s využitím tepelné energie, sběru a výkupu odpadů
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouRýnovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2009 10:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o.
IČ oznamovatele: 25024922
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Valentin Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV5021_oznameni.doc (2991 kB) - 19.02.2008 13:35:34
Informace o oznámení: OV5021_infOznam.doc (36 kB) - 19.02.2008 13:35:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV5021_zjistovaci.doc (68 kB) - 29.04.2008 14:50:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Valentin Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV5021_dokumentace.doc (3032 kB) - 02.07.2008 13:51:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV5021_infDokumentace.doc (35 kB) - 02.07.2008 13:51:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Plachý Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV5021_posudek.doc (723 kB) - 13.11.2008 10:39:26
Informace o posudku: OV5021_infPosudek.doc (29 kB) - 13.11.2008 11:41:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV5021_zaveryStan.doc (114 kB) - 23.01.2009 10:12:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: