Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5036
Název záměru: Provoz TI v části haly H4 ve VGP Parku LIBEREC
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecStráž nad NisouStráž nad Nisou
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Oznamovatel: VGP CZ II., a.s., Jenišovice u Jablonce nad Nisou
IČO oznamovatele: 28713311
Datum a čas posledních úprav: 22.03.2011 12:55
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření: 31.01.2011
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV5036_oznameni.pdf (4746 kB) - 29.12.2010 15:08:43
Informace o oznámení: OV5036_infOznam.doc (85 kB) - 02.02.2011 15:33:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2011
Závěry zjišťovacího řízení: OV5036_zjistovaci.zip (1467 kB) - 22.03.2011 12:55:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5036_infZjistovaci.pdf (81 kB) - 22.03.2011 15:42:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: