Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5047
Název záměru: Geotermální elektrárna s kogenerační výrobou tepla Semily - Řeky
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV5047_duvodyUkonceni.pdf (41 kB) - 15.08.2012 14:57:55
Zařazení: II/2.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilySemilySemily
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2012 14:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TOP-B a.s.
IČ oznamovatele: 61859605
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2012
Zpracovatel oznámení: Maňour Jiří prom.geol., CSc.
Text oznámení záměru: OV5047_oznameni.zip (8403 kB) - 29.05.2012 14:51:46
Informace o oznámení: OV5047_infOznam.pdf (55 kB) - 30.10.2012 16:14:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: