Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6001
Název záměru: Zařízení k využívání, odstraň., sběru nebo výkupu odpadů - Nové Město n. Metují
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodNové Město nad MetujíNové Město nad Metují
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2003 07:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKO-SERVICE 2000 s.r.o., Českých Bratří 563, 547 01 Náchod
IČ oznamovatele: 25930966
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obršál Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6001_oznameni.doc (3917 kB) - 10.10.2002 13:58:39
Informace o oznámení: OV6001_infOznam.doc (31 kB) - 10.10.2002 14:13:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6001_zjistovaci.doc (25 kB) - 06.12.2002 07:00:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obršál Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6001_dokumentace.doc (3917 kB) - 30.10.2002 07:52:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6001_infDokumentace.doc (31 kB) - 30.10.2002 07:57:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6001_posudek.doc (1003 kB) - 29.11.2002 06:25:40
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6001_inf1VP.doc (32 kB) - 29.11.2002 11:27:54
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6001_zapis1VP.doc (29 kB) - 02.01.2003 13:15:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6001_zaveryStan.doc (114 kB) - 13.01.2003 08:44:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: