Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6003
Název záměru: Zařízení pro zpracování a skladování odpadů kategorie “N” na skládce Chvaletice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceZdechoviceZdechovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2004 08:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bohemian Waste Management a.s.
IČ oznamovatele: 42194938
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6003_oznameni.zip (13544 kB) - 02.01.2003 15:26:30
Informace o oznámení: OV6003_infOznam.doc (31 kB) - 02.01.2003 14:21:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6003_zjistovaci.doc (28 kB) - 07.02.2003 09:02:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6003_dokumentace.zip (1103 kB) - 24.06.2003 10:51:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6003_infDokumentace.doc (31 kB) - 24.06.2003 10:51:44
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6003_posudek.doc (824 kB) - 01.12.2003 14:47:20
Informace o posudku: OV6003_infPosudek.doc (30 kB) - 01.12.2003 14:47:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6003_inf1VP.doc (30 kB) - 01.12.2003 14:48:18
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6003_zapis1VP.doc (31 kB) - 12.03.2004 08:04:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6003_zaveryStan.doc (67 kB) - 12.03.2004 08:02:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: