Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6013
Název záměru: Kamenolom Mistrovice - změna dobývacího prostoru.
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíMistroviceMistrovice nad Orlicí
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2004 09:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Silnice Hradec Králové a.s.
IČ oznamovatele: 42196868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Láznička Vladimír Ing., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6013_oznameni.zip (698 kB) - 18.03.2004 08:06:14
Informace o oznámení: OV6013_infOznam.doc (38 kB) - 18.03.2004 08:06:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6013_zjistovaci.doc (37 kB) - 29.06.2004 12:01:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Láznička Vladimír Ing., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6013_dokumentace.zip (408 kB) - 21.07.2004 10:39:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6013_infDokumentace.doc (38 kB) - 21.07.2004 10:39:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6013_posudek.doc (500 kB) - 05.11.2004 09:02:36
Informace o posudku: OV6013_infPosudek.doc (37 kB) - 05.11.2004 09:02:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6013_inf1VP.doc (37 kB) - 05.11.2004 09:03:39
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6013_zapis1VP.doc (39 kB) - 08.12.2004 13:46:25
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6013_zaveryStan.doc (102 kB) - 23.12.2004 09:04:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: