Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6017
Název záměru: Využití stávající autodílny na demontáž autovraků Sezemice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceSezemiceSezemice nad Loučnou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2005 06:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RUML-CZ a.s., Sezemice
IČ oznamovatele: 26006201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6017_oznameni.doc (2969 kB) - 27.07.2004 06:25:31
Informace o oznámení: OV6017_infOznam.doc (38 kB) - 27.07.2004 06:25:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6017_zjistovaci.doc (33 kB) - 09.11.2004 11:49:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6017_dokumentace.doc (2969 kB) - 09.11.2004 11:54:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6017_infDokumentace.doc (38 kB) - 09.11.2004 11:54:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6017_posudek.doc (1640 kB) - 09.11.2004 11:55:58
Informace o posudku: OV6017_infPosudek.doc (37 kB) - 09.11.2004 11:55:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6017_zaveryStan.doc (99 kB) - 18.05.2005 05:46:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: