Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6074
Název záměru: Skládka Zdechovice - V. až IX. etapa
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1;I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceChvaleticeChvaletice
Pardubický krajPardubiceTrnávkaTrnávka
Pardubický krajPardubiceZdechoviceZdechovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Oznamovatel: Bohemian Waste Management, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČO oznamovatele: 42194938
Datum a čas posledních úprav: 22.09.2008 14:49
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: OV6074_oznameni.pdf (1822 kB) - 11.04.2008 06:55:22
Informace o oznámení: OV6074_infOznam.pdf (178 kB) - 11.04.2008 06:55:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6074_zjistovaci.pdf (195 kB) - 16.05.2008 13:26:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6074_posudek.pdf (365 kB) - 29.07.2008 05:30:02
Informace o posudku: OV6074_infPosudek.pdf (94 kB) - 29.07.2008 05:30:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6074_zaveryStan.pdf (253 kB) - 22.09.2008 13:49:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: