Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6106
Název záměru: Dobývací prostor Horní Olešnice 2
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovHorní OlešniceHorní Olešnice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2012 07:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RNDr. Jan Štýbr, Sněženková 18, 326 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 10350721
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Peták Petr RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6106_dokumentace.zip (27826 kB) - 11.09.2009 09:25:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6106_infDokumentace.pdf (95 kB) - 11.09.2009 09:19:04
Vrácení dokumentace: OV6106_vraceni.zip (131113 kB) - 13.10.2010 10:31:10
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6106_posudek.pdf (798 kB) - 13.01.2012 09:30:47
Informace o posudku: OV6106_infPosudek.pdf (117 kB) - 13.01.2012 09:30:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6106_inf1VP.pdf (174 kB) - 10.02.2012 11:52:41
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6106_zapis1VP.PDF (89 kB) - 29.02.2012 07:33:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6106_zaveryStan.pdf (178 kB) - 11.04.2012 05:18:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: