Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6135
Název záměru: Novostavba lakovny v areálu závodu W 15 Ronal v Jičíně
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínJičínJičín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 13.09.2012 13:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RONAL CR s.r.o., Jungmannova 1117, 506 01 Jičín
IČ oznamovatele: 49812106
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV6135_oznameni.zip (5431 kB) - 11.01.2012 10:24:13
Informace o oznámení: OV6135_infOznam.pdf (107 kB) - 11.01.2012 10:24:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6135_zjistovaci.pdf (186 kB) - 07.02.2012 09:28:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6135_dokumentace.pdf (3338 kB) - 02.04.2012 05:11:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6135_infDokumentace.pdf (109 kB) - 02.04.2012 05:12:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2012
Text posudku: OV6135_posudek.pdf (3348 kB) - 13.07.2012 04:39:36
Informace o posudku: OV6135_infPosudek.pdf (109 kB) - 13.07.2012 04:39:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6135_zaveryStan.pdf (223 kB) - 13.09.2012 12:56:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: