Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6148
Název záměru: Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. – Lakovací linka č. 7
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéSkřivanySkřivany
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 25.07.2013 13:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
IČ oznamovatele: 29296803
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2013
Text dokumentace: OV6148_dokumentace.zip (11941 kB) - 04.01.2013 06:16:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6148_infDokumentace.pdf (111 kB) - 04.01.2013 06:16:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 29.05.2013
Text posudku: OV6148_posudek.pdf (611 kB) - 22.04.2013 07:12:07
Informace o posudku: OV6148_infPosudek.pdf (112 kB) - 22.04.2013 07:12:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6148_zaveryStan.pdf (118 kB) - 25.07.2013 13:34:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: