Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6149
Název záměru: PENOPOL CZ s.r.o. – Výroba desek z pěnového polystyrenu Pardubice - Semtín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceSemtín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 19.04.2013 14:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PENOPOL CZ s.r.o., T. G. Masaryka 1999, 549 01 Nové Město nad Metují
IČ oznamovatele: 27507840
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.03.2013
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: OV6149_oznameni.zip (6614 kB) - 04.03.2013 10:20:44
Informace o oznámení: OV6149_infOznam.pdf (112 kB) - 04.03.2013 10:20:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6149_zjistovaci.zip (1075 kB) - 19.04.2013 14:31:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6149_infZjistovaci.pdf (106 kB) - 19.04.2013 14:31:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: