Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6164
Název záměru: Technologie PUR a související skladová a výrobní prostory – Betonárka Přelouč, KASI spol. s r.o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePřeloučPřelouč
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2014 15:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KASI spol. s r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 47470011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2013
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV6164_oznameni.zip (3165 kB) - 06.11.2013 06:19:29
Informace o oznámení: OV6164_infOznam.pdf (81 kB) - 06.11.2013 06:19:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6164_zjistovaci.zip (646 kB) - 08.01.2014 15:15:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6164_infZjistovaci.pdf (106 kB) - 08.01.2014 15:15:57
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: