Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6165
Název záměru: Výstavba linky na mechanicko-biologickou úpravu odpadů - Zdechovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1;I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceZdechoviceZdechovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 02.06.2016 13:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bohemia Waste Management, a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ oznamovatele: 42194938
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: OV6165_oznameni.zip (10546 kB) - 20.11.2013 12:39:58
Informace o oznámení: OV6165_infOznam.pdf (82 kB) - 20.11.2013 06:22:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV6165_zjistovaci.zip (1123 kB) - 14.02.2014 08:11:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6165_infZjistovaci.pdf (98 kB) - 05.02.2014 11:15:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2014
Text dokumentace: OV6165_dokumentace.zip (19681 kB) - 14.10.2014 05:38:20
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV6165_prepracovana.zip (18061 kB) - 23.03.2015 05:58:13
Přílohy k dokumentaci: 2. doplněk
OV6165_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (21102 kB) - 10.11.2015 06:27:02
Informace o dokumentaci: OV6165_infDokumentace.pdf (79 kB) - 10.11.2015 06:27:02
Vrácení dokumentace: OV6165_vraceni.pdf (66 kB) - 25.11.2014 11:30:42
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 13.04.2016
Text posudku: OV6165_posudek.zip (3273 kB) - 04.03.2016 06:59:16
Informace o posudku: OV6165_infPosudek.pdf (81 kB) - 04.03.2016 06:59:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6165_zaveryStan.pdf (237 kB) - 02.06.2016 13:18:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: