Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6172
Název záměru: Vstřikovací lisy - ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínLázně BělohradDolní Nová Ves
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Oznamovatel: ALUCON s.r.o., Dolní Nová Ves 131, 507 87 Lázně Bělohrad
IČO oznamovatele: 25262581
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2014 15:40
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: OV6172_oznameni.zip (3215 kB) - 11.07.2014 12:23:37
Informace o oznámení: OV6172_infOznam.pdf (71 kB) - 11.07.2014 12:23:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV6172_zjistovaci.zip (1107 kB) - 19.09.2014 15:40:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6172_infZjistovaci.pdf (150 kB) - 19.09.2014 15:40:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: