Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6175
Název záměru: Míchárna směsí – 3. linka na výrobu gumárenských směsí Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodČervený KostelecStolín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2015 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Saar Gummi Czech s.r.o., Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec
IČ oznamovatele: 25931857
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 20.10.2014
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV6175_oznameni.zip (1600 kB) - 24.09.2014 06:24:33
Informace o oznámení: OV6175_infOznam.pdf (81 kB) - 24.09.2014 06:24:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6175_zjistovaci.zip (730 kB) - 17.03.2015 13:40:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6175_infZjistovaci.pdf (100 kB) - 17.03.2015 13:40:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: